Month: February 2018

Анкетно проучване на „ИДЕИН“ ЕООД по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Анкетно проучване на „ИДЕИН“ ЕООД по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Проучването се провежда на територията на цялата страна, сред български компании, структури …

Анкетно проучване на „ИДЕИН“ ЕООД по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.Read More »

Идеин ЕООД с проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите.

Идеин ЕООД с проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите. Екипът на Идеин ЕООД направи детайлно проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите. В доклада можете да намерите интересна и полезна информация за програмата, най-разпространените услуги, попадащи в нейния обхват, как …

Идеин ЕООД с проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите.Read More »

Програмата за подпомагане на служителите в полза на работодателите с цел повишаване качеството на работните места.

Програмата за подпомагане на служителите в полза на работодателите с цел повишаване качеството на работните места. Програмата за подпомагане на служителите е тип социална услуга, която работодателите могат да осигурят на своите служители, а целта и е да се повиши качеството на работните места, ефективността на работника, производителността на труда и като краен резултат – …

Програмата за подпомагане на служителите в полза на работодателите с цел повишаване качеството на работните места.Read More »