Month: November 2018

Анализ на резултатите от тестовия период

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на резултатите от тестовия период на S-ISW (Short Inventory on Stress and Well-Being) тест. В доклада можете да намерите интересна и полезна информация, даваща оценка за жизнеспособността, устойчивостта и потенциала за въздействие на социална иновация „Внедряване на иновативен инструмент “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място” (Short …

Анализ на резултатите от тестовия периодRead More »