Анализ на резултатите от тестовия период

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на резултатите от тестовия период на S-ISW (Short Inventory on Stress and Well-Being) тест.

В доклада можете да намерите интересна и полезна информация, даваща оценка за жизнеспособността, устойчивостта и потенциала за въздействие на социална иновация „Внедряване на иновативен инструмент “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място” (Short Inventory on Stress and Well-Being (S-IS W)“.

Пълният текст на доклада можете да намерите тук.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *