Month: December 2018

ИДЕИН ЕООД e активен член в Employee Assistance European Forum – EAEF

От 27.12.2018 г. ИДЕИН ЕООД е активен член в най-престижната европейска мрежа на доставчиците на Програма за подпомагане на служителите (EAP). Това членство ще осигури на Идеин достъп до най-добрите практики в Европа в тази сфера, до изследвания, проучвания, анализи, професионални дискусии и всички останали ползи, които всяка професионална асоциация предоставя на своите членове. Повече …

ИДЕИН ЕООД e активен член в Employee Assistance European Forum – EAEFRead More »

Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

Можете да се запознаете с доклада на независимия експерт, чиято задача беше да подготви обективна оценка на постигнатите от проекта цели и резултати и доколко адекватно те са отговорили на потребностите на целевите ни групи – работодатели и служители.  В допълнение, анализът включва и оценка на ефективността и ефикасността при изпълнение на дейностите и връзката …

Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.Read More »

Работна среща в гр. Русе по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

На 21.12.2018 г. в гр. Русе се проведе работна среща с представители на основните целеви групи и други заинтересовани страни – Дирекция Бюро по труда и медии, на която екипът ни представи процеса на валидиране, адаптиране и пилотиране на социалните иновации, резултатите от изготвените по проекта проучвания и как те повлияха върху начина, по който …

Работна среща в гр. Русе по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.Read More »

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на възможностите за прилагане на Програмата за подпомагане на служителите в България

Анализът е направен във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В доклада ще откриете интересна и полезна информация, даваща оценка за жизнеспособността, устойчивостта и …

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на възможностите за прилагане на Програмата за подпомагане на служителите в БългарияRead More »