Uncategorized

ИДЕИН ЕООД e активен член в Employee Assistance European Forum – EAEF

От 27.12.2018 г. ИДЕИН ЕООД е активен член в най-престижната европейска мрежа на доставчиците на Програма за подпомагане на служителите (EAP). Това членство ще осигури на Идеин достъп до най-добрите практики в Европа в тази сфера, до изследвания, проучвания, анализи, професионални дискусии и всички останали ползи, които всяка професионална асоциация предоставя на своите членове. Повече …

ИДЕИН ЕООД e активен член в Employee Assistance European Forum – EAEFRead More »

Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

Можете да се запознаете с доклада на независимия експерт, чиято задача беше да подготви обективна оценка на постигнатите от проекта цели и резултати и доколко адекватно те са отговорили на потребностите на целевите ни групи – работодатели и служители.  В допълнение, анализът включва и оценка на ефективността и ефикасността при изпълнение на дейностите и връзката …

Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.Read More »

Работна среща в гр. Русе по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

На 21.12.2018 г. в гр. Русе се проведе работна среща с представители на основните целеви групи и други заинтересовани страни – Дирекция Бюро по труда и медии, на която екипът ни представи процеса на валидиране, адаптиране и пилотиране на социалните иновации, резултатите от изготвените по проекта проучвания и как те повлияха върху начина, по който …

Работна среща в гр. Русе по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.Read More »

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на възможностите за прилагане на Програмата за подпомагане на служителите в България

Анализът е направен във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В доклада ще откриете интересна и полезна информация, даваща оценка за жизнеспособността, устойчивостта и …

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на възможностите за прилагане на Програмата за подпомагане на служителите в БългарияRead More »

Анализ на резултатите от тестовия период

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на резултатите от тестовия период на S-ISW (Short Inventory on Stress and Well-Being) тест. В доклада можете да намерите интересна и полезна информация, даваща оценка за жизнеспособността, устойчивостта и потенциала за въздействие на социална иновация „Внедряване на иновативен инструмент “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място” (Short …

Анализ на резултатите от тестовия периодRead More »

Анкетно проучване на „ИДЕИН“ ЕООД по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Анкетно проучване на „ИДЕИН“ ЕООД по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Проучването се провежда на територията на цялата страна, сред български компании, структури …

Анкетно проучване на „ИДЕИН“ ЕООД по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на две иновативни социални практики“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.Read More »

Идеин ЕООД с проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите.

Идеин ЕООД с проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите. Екипът на Идеин ЕООД направи детайлно проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите. В доклада можете да намерите интересна и полезна информация за програмата, най-разпространените услуги, попадащи в нейния обхват, как …

Идеин ЕООД с проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите.Read More »

Програмата за подпомагане на служителите в полза на работодателите с цел повишаване качеството на работните места.

Програмата за подпомагане на служителите в полза на работодателите с цел повишаване качеството на работните места. Програмата за подпомагане на служителите е тип социална услуга, която работодателите могат да осигурят на своите служители, а целта и е да се повиши качеството на работните места, ефективността на работника, производителността на труда и като краен резултат – …

Програмата за подпомагане на служителите в полза на работодателите с цел повишаване качеството на работните места.Read More »